Afdruk

Contactadres

Holigomed AG
Luzernerstrasse 13
6403 Küssnacht am Rigi
Zwitserland

E-mail: info@holigomed.com
Telefoon: +41 41 850 64 64

Juridische vorm

Naamloze vennootschap

Beheer

Esme De Groodt

Handelsregister

CH-ID: CH-170-3039233-3
EHRA-ID: 1199289

BTW-nummer

CHE-302.970.678 BTW

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Disclaimer voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Copyright

De auteursrechten en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op deze website behoren uitsluitend toe aan Holigomed AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht worden verkregen.