DIERS - Bewegingsanalyse in 4D

Holistische analyse van het menselijk bewegingsapparaat door de toepassing van biomechanische meetmethoden en software oplossingen voor patiëntspecifieke behandelplannen.

DIERS producten maken gebruik van biomechanische meettechnieken die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de toenemende klinische eisen van de interdisciplinaire geneeskunde. Het productassortiment biedt een breed spectrum aan systemen voor het meten van het menselijk bewegingsapparaat. Bovendien zijn software oplossingen voor patiëntspecifieke therapiesuggesties, gebaseerd op meetgegevens van de DIERS-systemen, ontwikkeld en klinisch gevalideerd in wetenschappelijke studies.

DIERS werkt permanent samen met onderzoeksinstituten, universiteiten en partners uit de industrie om innovatieve producten op het hoogste technische en wetenschappelijke niveau te ontwikkelen en te voldoen aan de behoeften van gebruikers en patiënten.

DIERS in actie

Jesse De Groodt, hoofd en docent van de Holigomed Academy, werkt met het DIERS 4D Motion Lab in zijn praktijk voor holistische geneeskunde en is met zijn praktijk ook het DIERS testcentrum in Zwitserland. Storingen in de bewegingsketens, problemen in het gebied van de wervelkolom en eenzijdige belasting van tussenwervelschijven en gewrichten kunnen verantwoordelijk zijn voor veranderingen in de statica en het bewegingspatroon. De analyse van de statica biedt de mogelijkheid. gerichte correcties uit te voeren die reeds opgetreden slijtage kunnen verlichten of de algemene veerkracht kunnen optimaliseren door het bewegingspatroon opnieuw te harmoniseren.

DIERS producten

4D motion lab

De compacte oplossing

Dynamische wervelkolommeting is de sleuteltechnologie van het 4D Motion Lab. Het is een geïntegreerde systeemoplossing voor de holistische beschouwing van de mens in beweging. De synchrone meting van de wervelkolom, de beenassen en de voetdruk tijdens het lopen maakt het gemakkelijker om afwijkingen in het bewegingspatroon te herkennen en gericht te behandelen.

formetic 4d

4D wervelkolom analyse

De Formetric 4D maakt een optische meting van de wervelkolom mogelijk. De technologie werkt met video raster stereografie en is fysiek gebaseerd op het principe van driehoeksmeting. Computersoftware analyseert de lijnkrommingen en genereert een driedimensionaal beeld van het oppervlak volgens de methode van de fotogrammetrie.

Pedoscan

Dynamische voetdrukmeting

Het voetdrukregistratie- en loopanalysesysteem maakt nauwkeurige registratie en weergave mogelijk van de drukcondities van de voet, zowel in stand als in beweging. De meettechnologie heeft de mogelijkheid om zelfs snelle bewegingen van het zwaartepunt van het lichaam en veranderingen in de belasting te registreren en te documenteren.

3D-simulatieplatform

Evaluatie beenlengteverschil

Het 3D-simulatieplatform, als add-on voor de Formetric 4D, werd ontwikkeld om beenlengteverschillen en voetafwijkingen te bepalen. De effecten van beslag op de wervelkolom, het bekken en de lichaamshouding kunnen met het platform worden gesimuleerd. Zo worden correctiewaarden, bijvoorbeeld voor te vervaardigen inlegzolen, op de millimeter nauwkeurig bepaald.

Cervicale wervelkolom

Bewegingsanalyse nekwervel

Met de aanvullende module Cervical Spine kan de mobiliteit van de halswervelkolom worden vastgelegd en driedimensionaal worden geregistreerd. De bewegingsrichtingen flexie, extensie, laterale flexie links en rechts en de rotatie naar links en rechts kunnen worden gemeten. De meetgegevens met eventuele asymmetrieën kunnen grafisch worden weergegeven en geanalyseerd.

Myoline

Spierkrachtmeting voor het hele lichaam

De Myoline is een multifunctioneel systeem met 28 krachtmeetrichtingen voor nauwkeurige meting van krachtcapaciteiten, met name isometrische maximale kracht. Als compact systeem maakt de Myoline de nauwkeurige registratie en documentatie van de belangrijkste houdingsrelevante spierparameters in één systeem mogelijk en combineert daarmee verschillende conventionele rugtestsystemen.

DIERS Software

Lichaamsbalans

Medische trainingstherapie

De Body Balance software, gebaseerd op een onderzoeksproject van de Universiteit van Hamburg, gebruikt de klinisch betrouwbare meetgegevens van de twee systemen Formetric 4D en Myoline om een voorstel te maken voor een patiëntspecifieke trainingstherapie. De automatisch gegenereerde trainingsplannen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd en zijn digitaal overdraagbaar op alle gangbare trainingstoestellen.

Houding Balans

Houdingscorrectie inlegzolen

Met Posture Balance, gebaseerd op een onderzoeksproject van de Universiteit van Tübingen, kunnen voorstellen voor houdingscorrigerende inlegzolen worden gedaan, rekening houdend met de medische voorgeschiedenis van de individuele patiënt. Afhankelijk van de houding van de patiënt wordt door de software één van verschillende pascombinaties bepaald voor het maken van speciale sensorimotorische inlegzolen.

Training app

Medische trainingstherapie

De iDIERS-app is ontwikkeld om patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat de mogelijkheid te bieden zelfstandig medische oefentherapie uit te voeren. Patiënten krijgen een individueel trainingsplan waarin de resultaten van een wervelkolommeting en de diagnose van de behandelend arts optimaal op elkaar zijn afgestemd.

DIERS Opleiding & Onderwijs Academie

Basisseminar

Deze module is bedoeld voor beginnende gebruikers en gezondheidswerkers. Deelnemers leren over de toepassingsgebieden voor houdings- en bewegingsanalyse, hoe een onderzoek met behulp van videostereografie correct kan worden uitgevoerd en krijgen een overzicht van de functies en de werking van de software. De module is in de eerste plaats bedoeld voor gebruikers die nog geen opleidingscertificaat hebben voor basis- en voortgezette opleiding op hun eigen meetsysteem. Natuurlijk zijn ook deelnemers welkom die hun kennis willen opfrissen.

Toepassingsgebieden van houdings- en bewegingsanalyse en spierkrachtmeting

In deze module krijgen gebruikers een diepgaand inzicht in houdings- en bewegingsanalyse. Door de presentatie van casestudies en gebruiksstrategieën, rekening houdend met de aanpak van de internationale normen voor loopanalyse, ontwikkelen de deelnemers ideeën voor een efficiëntere integratie van het meetsysteem in hun dagelijkse klinische routine. U leert ook hoe spierkrachtmeting en elektromyografie houdings- en bewegingsanalyse op medisch nuttige wijze kunnen aanvullen.

Case-based training (live case presentaties)

De interpretatie van onderzoeksresultaten staat centraal in deze module. Op basis van theoretische feiten en metingen ter plaatse, bespreken de deelnemers onderling de bevindingen en maatregelen. U zult profiteren van de interdisciplinaire groep deelnemers. Aan het einde van het seminar passen de deelnemers de opgedane kennis ter plaatse toe. Met behulp van echte patiënten worden onderzoeken uitgevoerd door middel van houdings- en bewegingsanalyse en spierkrachtmeting, besproken en met de bevindingen worden therapieplannen ontwikkeld.

Houdings- en bewegingsanalyse in een wetenschappelijke context

Deze optionele module is vooral bedoeld voor gebruikers die houdings- en bewegingsanalyse ook voor onderzoeksdoeleinden willen gebruiken. U leert hoe u de databases en subtiliteiten van de DICAM-software moet gebruiken. Als de deelnemers al een concreet wetenschappelijk project hebben gepland, zullen onze sprekers helpen bij de operationalisering en nuttige adviezen geven.