Equilios - Evenwicht via frequenties

Balans van het endocriene systeem en het vegetatieve evenwicht onder invloed van een biocompatibel magnetisch veld ter ondersteuning van mentale en fysieke uitputting.

Om het fysieke en mentale evenwicht te herstellen, wordt een biocompatibel magnetisch veld gebruikt om een adaptieve invloed uit te oefenen op het endocriene systeem, wat een holistische stimulatie van de hormonen kan bevorderen. De Equilios-technologie werkt in op het endocriene kliersysteem met gepulseerde elektromagnetische oscillaties in verschillende frequenties. Dit is gericht op een holistische regulering van het hele menselijke systeem en ondersteunt uitgeputte mensen om hun vitaliteit terug te krijgen.

Alle informatie over de effecten en effectiviteit van de Equilios technologie is gebaseerd op onze eigen jarenlange ervaring in onze praktijk en op toepassingsrapporten uit de praktijk van onze cliënten. De Equilios-technologie wordt nog niet erkend door de orthodoxe geneeskunde.

Stress en hormonen

De lichamelijke reactie op stress is een poging om de stress te verwerken en een noodzakelijke aanpassing mogelijk te maken. De endocriene organen en de hormonen die zij afscheiden zijn in belangrijke mate betrokken bij dit aanpassingsproces. Een gevolg van stress is het vrijkomen van hormonen door de activering van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras. Volgens de endocriene psychologie is evenwicht tussen de belangrijkste klieren, hypofyse, schildklier, bijnieren en de geslachtsorganen, de voorwaarde voor optimaal functioneren op zowel fysisch als psychisch niveau. De endocriene psychologie ziet het endocriene systeem als een functioneel primaat dat ook een dominante invloed heeft op het zenuwstelsel. Dit axioma wordt in de context de “kliersleutel” genoemd.

De Equilios-technologie heeft tot doel het endocriene systeem te activeren door middel van elektromagnetische trillingen die de natuurlijke functie van de klieren en hun interacties harmoniseren en optimaliseren. De klieren passen hun functie ook permanent aan aan de primaire regulerende systemen, zoals de hartslag, de lichaamstemperatuur, de zuurstofopname of de suikerspiegel. Het vermogen om te reageren op storende factoren kan worden verbeterd door het oscillatieveld van Equilios. Deze automatismen en klieractiviteit streven altijd naar een optimale homeostase, die perfect kan worden ondersteund door frequentievelden.

De oorsprong

De arts Jean Gautier (1891 – 1968) werd geboren met hypothyreoïdie en behandelde zichzelf. Zijn methode van behandeling met hoogfrequente trillingen tijdens zelfexperimenten en de verkregen resultaten heeft hij samengevat in zijn boek “Dernières et nouvelles connaissances sur l’homme”. Hij heeft aangetoond dat een optimale controle van de klieractiviteit van invloed is op het algehele menselijk functioneren. De endocriene psychologie ontwikkelde zich uit deze theorie en is nu een interdisciplinair onderzoeksgebied.

De functie

De Equilios-technologie gebruikt een biocompatibel magnetisch veld om met gepulseerde elektromagnetische oscillaties met verschillende frequenties een gecontroleerde, adaptieve invloed uit te oefenen op het endocriene systeem. De natuurlijke functies en complexe interacties van de klieren in het lichaam kunnen samen worden ondersteund in hun harmonisatie. De klieren zijn van nature ontworpen om de hormonen optimaal te reguleren en zo alle lichaamsfuncties in balans te houden. Zij streven altijd naar een optimale homeostase/homeodynamica, die perfect kan worden ondersteund door de frequentievelden van de Equilios.

BELANGRIJK om te weten,

…dat alle informatie over de effecten en doeltreffendheid van de  Equilios technologie  gebaseerd is op onderzoek en studies over frequentietherapieën en onze eigen ervaring gedurende vele jaren in onze praktijk, en op toepassingsverslagen van de praktijken van onze klanten. De Equilios-apparaten worden momenteel nog niet erkend door de orthodoxe geneeskunde.