Privacybeleid

Adres

Holigomed AG
Luzernerstrasse 13
6403 Küssnacht am Rigi
info@holigomed.com

Dank u voor uw interesse in onze online-shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsmede aard en doel van het gebruik ervan

Wanneer u de website bezoekt
Wanneer u onze website https://www.holigomed.com bezoekt  wordt automatisch informatie naar onze webserver gestuurd door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:
IP-adres van de computer die de aanvraag doet
Datum en tijdstip van toegang
Naam en URL van het geraadpleegde bestand
Website van waaruit toegang werd verkregen (referrer URL)
Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider
Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website
Het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website, het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en voor andere administratieve doeleinden.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de EU-AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon. Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt.

Wanneer u zich inschrijft voor onze newsletter
Indien u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend in overeenstemming met de EU-AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op regelmatige basis onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het een e-mailadres op te geven. U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het eind van elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail richten aan info@holigomed.com.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt
Indien u vragen heeft, van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en zodat wij deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming in overeenstemming met de EU-AVG. De persoonsgegevens, die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier, worden automatisch gewist nadat uw verzoek is afgehandeld.

Overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien: u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven overeenkomstig met de EU-AVG, de openbaarmaking noodzakelijk is overeenkomstig met de EU-AVG voor het sluiten van een overeenkomst, het optimaliseren van de klantenservice, het verstrekken van informatie of advies en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermenswaardig belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens. Voor zover dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens de EU-AVG.
Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone o.a.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks gegevens ontvangen  over uw identiteit. Het gebruik van cookies dient daartoe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder verscheidene pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest en welke invoergegevens en instellingen u hebt opgegeven, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren. Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren, zodat wij ons aanbod voor u kunnen optimaliseren (zie punt 4). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig met de EU-AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Analyseinstrumenten

Opsporingsinstrumenten
De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van de EU-AVG . Met de gebruikte tracking-maatregelen willen wij een op de behoeften afgestemde vormgeving en een voortdurende optimalisering van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken wij de tracking maatregelen om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod voor u. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van voornoemde bepaling. De respectieve doeleinden van gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende opsporingsinstrumenten.

Google Analytics
Voor een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina’s maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna “Google” genoemd). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie punt 3). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals
Browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres), tijdstip van het serververzoek, worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteit op de website op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en de vormgeving van deze internetpagina’s in overeenstemming met de vereisten. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een koppeling niet mogelijk is (IP-masking). U kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele toestellen, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-help desk (https://support.google.com/analytics/answer/
6004245?hl=nl).

Google Adwords Conversion Tracking
Om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met als doel onze website voor u te optimaliseren, maken wij tevens gebruik van Google Conversion Tracking. In dit proces plaatst Google Adwords een cookie (zie punt 3) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. De gegevensbeschermingsautoriteiten eisen dat voor het toegestane gebruik van Google Analytics een gegevensverwerkingsovereenkomst wordt gesloten. Een overeenkomstig sjabloon wordt door Google aangeboden op http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf. Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet getraceerd worden via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookies wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. De Adwords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversion tracking- tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan de trackingprocedure, kunt u ook weigeren dat een daarvoor vereist cookie wordt geplaatst – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversion -tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google inzake het bijhouden van conversion-tracking is hier te vinden (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Social Media Plug-ins

Wij gebruiken social plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Instagram op onze website op basis van de EU-AVG  om onze onderneming bekender te maken. Het onderliggende promotionele doel moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de EU-AVG. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking berust bij hun respectieve aanbieders. Wij integreren deze plug-ins volgens de zogenaamde tweeklikmethode om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

Facebook
Op onze website worden social media plug-ins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Wij gebruiken hiervoor de “LIKE” of “SHARE” knop. Dit is een aanbod van Facebook. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gezonden, die deze vervolgens in de website integreert. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “LIKE” of “SHARE” te klikken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op de behoeften afgestemde ontwerp van Facebookpagina’s. Voor dit doel creëert Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die aan u worden getoond op Facebook, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Instagram
Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van Instagram, deze worden beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). De plugins zijn voorzien van een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Instagram in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Instagram-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en daar getoond aan uw contacten. Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich bij Instagram uitloggen voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht om:

  • om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, bestaan van klachtenrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.
  • onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens.
  • te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
  • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig de EU-AVG.
  • uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
  • Uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig de EU-AVG. Dit betekent dat wij de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen verwerken en dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of arbeidsplaats of van ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstigmet de EU-AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar Holigomed e-mail.

Gegevensbeveiliging

Binnen het websitebezoek maken wij gebruik van de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status mei 2018.
Op grond van de verdere ontwikkeling van onze website en de daarop geboden aanbiedingen of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde raadplegen op de website https://www.holigomed.com/datenschutzerklärung/ en  afdrukken.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke functionaris voor de verwerking en gegevensbescherming (DPO) van het bedrijf:

Esme De Groodt
c/o
Holigomed AG
Luzernerstrasse 13
6403 Küssnacht am Rigi

Mail: edg@holigomed.com
Internet: https://www.holigomed.com

Küssnacht am Rigi 1 januari 2021