SO/check maakt het mogelijk

Het cloud-based platform SO/check biedt innovatieve ondersteuning bij de beoordeling van fysiologische markers en kan zo bijdragen aan de optimalisatie van gezondheidspreventie en het opstellen van behandelplannen.

Met zijn drie analysepijlers OLIGO/check, CARDI/check en G-NIOM/check biedt SO/check revolutionaire methoden gebundeld in een innovatieve technologie en ondersteunt het consultaties in de holistische geneeskunde. De OLIGO/check-analyse van mineralen, sporenelementen en toxische metalen op cellulair niveau en de daaruit afgeleide aanvullende ratio’s en statistieken, in combinatie met de beoordeling van het cardiovasculaire systeem door de CARDI/check, vormen een ideale ondersteuning voor holistische begeleiding. Als aanvulling hierop analyseert de G-NIOM/check het darmbacteriële DNA door middel van high-throughput sequencing. Aan de hand van de vastgestelde DNA-sequenties wordt een microbioomprofiel op maat gegenereerd. De evaluaties van deze drie analyses, gebundeld en op een gemakkelijk te begrijpen manier gepresenteerd in één enkele software, maken van SO/check een innovatief cloud-based platform ter ondersteuning en bevordering van preventieve gezondheidszorg en de ontwikkeling van behandelplannen.

De SO/check heeft geen medische CE-markering. De verschillende evaluaties kunnen worden gebruikt om de behandeling te optimaliseren, maar niet om medische diagnoses te stellen.

G-NIOM/check

Analyse van de darmflora door middel van high-throughput sequencing van intestinaal bacterieel DNA. Met de vastgestelde sequenties wordt een individueel microbioomprofiel gegenereerd. Een testkit met discrete behandeling.

G-NIOM/check in de praktijk
Video afspelen

Intestinale permeabiliteit
Sleutelfiguur proteobacteriën
Type darmflora
Ontstekingen
Acidose
Butyraat productie
Productie van propionaat
Afbraak van sulfaten
Acetaatproductie
Diversiteit en evenwicht
Spijsverteringsefficiëntie
Beheer van het gewicht
Winderigheid en constipatie
Synthese van vitamine B12 en K
Allergie neiging
Fructose- en lactose-intolerantie
Bescherming van de darmwand
Regeling van de immuniteit

CARDI/check

Beoordeling van het cardiovasculaire systeem  met behulp van een digitale pulsoxymeter. Een waardevolle kijk op stress-toestand en tolerantie, en een eenvoudige manier om het regulerend vermogen van het autonome zenuwstelsel te testen.

CARDI/check in de praktijk
Video afspelen

Flexibiliteit van de slagaders
Vasculaire contracteerbaarheid
Stress toestand
Stressbestendigheid
Hartcoherentie
Respiratoire weefselindex
Polsindex

OLIGO/check

Beoordeling van mineralen, sporenelementen en toxische metalen met behulp van spectrofotometrie en daarvan afgeleide verhoudingen door middel van algoritmen en statistiek. Niet-invasief, pijnloos en in real time.

OLIGO/check in de praktijk
Video afspelen

21 Mineralen en sporenelementen
7 Vitaminen (algoritmische beoordeling)
15 Zware metalen

Statistische conclusies met betrekking tot:
Metabolisme
Ontgifting en sulfoconjugatie
Weefselverzuring
Oxidatieve stress
Immuunsysteem
Hormonale status
Emotionele status
Verzadiging van bot en kraakbeen
Huid- en haarkwaliteit
Spijsvertering, absorptie, enzymen en insulineresistentie

BELANGRIJK om te weten...

…dat de evaluaties van de SO/check analyses zijn en geen diagnoses. De evaluaties kunnen niet worden gebruikt om diagnoses te stellen, zelfs niet door professionals.

De interpretatie

De software toont de referentiewaarden van de evaluatie van de drie analysekolommen met een begrijpelijk gestructureerd stoplichtsysteem. De evaluaties kunnen dus gemakkelijk worden gebruikt ter ondersteuning van een holistische kijk op gezondheid en de ontwikkeling van gerichte therapieën. worden gebruikt. De evaluaties zijn beschikbaar tijdens de therapie om de vooruitgang te volgen. Ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten is op aanvraag beschikbaar via de kennis- en videodatabank en via de modules van de Holigomed Academy.

«De drie analysemethoden van de SO/check ondersteunen ons bij de anamneses en leveren een waardevolle bijdrage aan de controles gedurende de gehele behandelperiode.»
Barbara Kasper, MD,
 Arztpraxis zum Wanderweg
«Wij gebruiken de SO/check al enkele jaren als instrument voor de basisdiagnose van onze holistische en oorzaakgeoriënteerde onderzoeken en ook als controle van de doeltreffendheid van geïnitieerde therapeutische maatregelen. We hebben ook meerdere splitmetingen gedaan bij dezelfde mensen met verschillende gegevens en konden zo de nauwkeurigheid van de zeer goedkope, eenvoudige en zinvolle test evalueren. Naar onze mening zou het systeem in elke praktijk en kliniek aanwezig moeten zijn met aandacht voor orthomoleculaire geneeskunde, metaaltoxicologie en holistische geneeskunde.»
Dr. Ralf Oettmeier,
 Hoofdarts en medisch directeur ALPSTEIN CLINIC
«Ik deed een OLIGO/check bij mezelf en een collega en we hadden allebei een magnesiumtekort. Wij zijn toen specifiek magnesium gaan innemen en na anderhalve maand waren onze magnesiumwaarden volgens de OLIGO/check verbeterd, terwijl de andere waarden gelijk bleven. Dat wilde ik zien!»
Martin Wallin,
 M.Sc. Pharm, CEO Nutriverse ApS
«Door het onderzoek met de OLIGO/check krijg ik snelle, nauwkeurige fotometrische analyseresultaten van mineralen en sporenelementen en van verontreiniging met zware metalen in het weefsel. Deze resultaten vullen de conventionele bloedanalyses perfect aan en helpen mij om de juiste therapeutische stappen te nemen. Bovendien kan het CARDI/check-onderzoek, dat ook gemakkelijk uit te voeren is, een ruwe beoordeling geven van de vasculaire situatie, het autonome zenuwstelsel, de hartslagvariabiliteit en de ademhalingsweefselindex door pulsoximetrie. De niet-invasieve onderzoeken worden zeer gewaardeerd door mijn patiënten.»
Dr. Rolf Dünnenberger,
 M.Sc, FMH Interne Geneeskunde
«Als je een mens vergelijkt met een huis, dan heeft hij voor een geslaagde renovatie naast een goede architect ook de juiste meetinstrumenten, functionerend gereedschap en vooral goede bouwmaterialen nodig – in het geval van de mens zijn dat de essentiële stoffen.»
Jesse de Groodt,
 Specialist in orthomoleculaire geneeskunde
Interessant om te weten,

… dat de referentiewaarden voor de SO/check-evaluaties werden vastgesteld op basis van meer dan driehonderdvijftigduizend metingen bij mensen met verschillende parameters inzake leeftijd, lengte, gewicht, geslacht en bloedgroep, rekening houdend met de individuele medische voorgeschiedenis. Hierdoor kunnen statistische conclusies worden getrokken over vergelijkbare meetwaarden in relatie tot fysiologische regelsystemen.

Eenvoudige bediening

De OLIGO/check en CARDI/check metingen worden uitgevoerd met de draagbare spectrofotometer en pulsoxymeter. De procedure van de G-NIOM/check is gemakkelijk uit te voeren door gebruikers en therapeuten.

In de praktijk

De metingen kunnen in uw praktijk worden uitgevoerd zonder afname van een weefselmonster, provocatietest of bloedmonster. De evaluatie kan, naast de klassieke analyses, de opstelling van behandelplannen ondersteunen.

Snelle analyse

De OLIGO/check levert de resultaten binnen een minuut. De CARDI/check-meting duurt ongeveer drie minuten. De evaluatie van de G-NIOM/check wordt binnen drie tot vier weken door het laboratorium verzonden.

Kosteneffectief

U kunt de SO/check iets boven de kostprijs aanschaffen en ook door Holigomed laten financieren. De ondersteuning en verdere ontwikkeling van de software gebeurt via betalingen voor volledige metingen of abonnementen met vaste tarieven.

Bewezen technologie

De technologie van de OLIGO/check is gebaseerd op spectrofotometrie, die al sinds de jaren 1930 wordt toegepast. Deze analysemethode wordt ook gebruikt in de medische laboratoriumsector en in de industrie.

Revolutionair

Zonder tijdsvertraging en niet-invasief worden de concentraties van mineralen en toxische metalen niet alleen extracellulair maar ook intracellulair beoordeeld. Een dergelijke beoordeling is meestal niet mogelijk met andere methoden.

Toepassingsgebieden voor de SO/check

De evaluaties van het SO/check-platform geven professionals een instrument in handen waarmee zij holistische en natuurlijke gezondheidspreventie en gezondheidsbevordering kunnen optimaliseren. De kwestie van een holistische visie op gezondheid wordt steeds belangrijker op verschillende gebieden van de gezondheidszorg. Dit maakt SO/check ook tot een analyse-instrument dat inmiddels zijn plaats heeft gevonden in zeer veel toepassingsgebieden. Samen met beproefde klassieke analysemethoden kunnen de evaluaties van de drie SO/check analysekolommen ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van gerichte therapieën, afhankelijk van het specialisme.

De SO/check heeft geen medische CE-markering. De verschillende evaluaties kunnen worden gebruikt om de behandeling te optimaliseren, maar niet om medische diagnoses te stellen.

Voor natuurlijke gezondheidsbevordering kunnen natuurgeneeskundigen de SO/check-analyses gebruiken ter ondersteuning van hun behandelplan. De meetresultaten leveren waardevolle informatie op voor het optimaliseren van behandelplannen. Met de pijnloze onderzoeken kunnen belangrijke fysiologische parameters in real time worden bepaald en beoordeeld.

De relevantie van tekorten en overschotten van vitale stoffen en van de status van toxische metalen wordt door steeds meer deskundigen in alle landen erkend. Inmiddels worden de evaluaties van SO/check in veel praktijken en klinieken, met name ontgiftings- en burn-outklinieken, gebruikt als aanvulling op klassieke anamnesemethoden.

De kennis van eventueel noodzakelijke suppletie van mineralen en sporenelementen voor de regeneratie van pezen, kraakbeen, botten en spieren kan de manueel werkende therapeut ondersteunen om zijn behandelingen te optimaliseren. De evaluaties van de SO/check kunnen veel waardevolle aanwijzingen opleveren die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van therapieën.

De SO/check heeft zich samen met ons therapieapparaat Dentaboost ontwikkeld tot een opwindende combinatie voor holistisch ingestelde tandartsen. De supplementatie van orthomoleculaire stoffen, gecombineerd met het gebruik van soft laser therapie, kan het verloop van veel gebitsproblemen positief beïnvloeden.

Voor een optimale voedingsbegeleiding kunnen factoren als de status van voedingsstoffen, de balans van het autonome zenuwstelsel, de beoordeling van de darmfunctie, oxidatieve stress en positief microbioombeheer een belangrijke invloed hebben. De SO/check kan een zeer waardevolle aanvulling zijn op het voedingsadvies en voor het optimaliseren van dieetplannen.

De optimale dagelijkse inname van mineralen, sporenelementen, vitaminen en antioxidanten wordt vaak niet meer gegeven door de huidige levensstijl en milieuvervuiling. De evaluatie van de OLIGO/check kan apotheken en drogisterijen optimaal ondersteunen bij het adviseren van hun klanten over deze onderwerpen.

Sport is enorm belangrijk voor de holistische gezondheid, maar kan in sommige omstandigheden ook een toename van vrije radicalen veroorzaken, waardoor de oxidatieve stress verhoogt. . Een onevenwichtige training in combinatie met een suboptimale inname van vitale stoffen kan schadelijk zijn. De SO/check kan bijdragen tot een beoordeling van het verband tussen oxidatieve stress en metabolisme. Trainingsprogramma’s kunnen worden aangepast en voedingsschema’s geoptimaliseerd.

BELANGRIJK om te weten...

…dat de evaluaties van de SO/check analyses zijn en geen diagnoses. De evaluaties kunnen niet worden gebruikt om diagnoses te stellen, zelfs niet door professionals.

Wij adviseren u persoonlijk en houden u op de hoogte - vrijblijvend en kosteloos.

Profiteer van onze adviesdienst en maak persoonlijk kennis met ons supportteam. Wij helpen u te allen tijde zonder complicaties.